Registracija

Lozinka mora da sadrži min. 8 znakova, uključujući najmanje jedno veliko slovo i jednu cifru.

Upoznajte se s informacijama ispod, pomerite klizač nadole i dajte svoj pristanak
Unošenje podataka u ovaj formular je dobrovoljno i ne predstavlja zakonsku obavezu, ali ako ih ne unesete i ne date dole određene pristanke, kao rezultat:
- Rukovalac podataka neće moći da pošalje sertifikat o završetku obuke
- neće biti moguće slanje komercijalnog saopštenja.
Rukovalac podataka (tj. ime, prezime, imejl, broj telefona, naziv firme, adresa) će biti: društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. sa sedištem u Gostinju (63-800), ul. Wrocławska 145, upisano u Registar preduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Osnovni sud Poznanj – Nowe Miasto i Wilda u Poznanju, IX Privredno odeljenje Državnog sudskog registra pod brojem KRS 0000674026, NIP [poljski poreski identifikacioni broj preduzeća]: 696-14-13-485, REGON [poljski statistički broj]: 410348770, imejl: rodo@mann-hummel-ft.pl
Primalac Vaših podataka, osim samog Rukovaoca, mogu biti subjekti koji pružaju usluge Rukovaocu u opsegu upravljanja imejl adresama, analitike, slanja i pripreme za slanje gore spomenutih biltena i komercijalnih saopštenja [subjekti zaduženi za obradu podataka o ličnosti]. Rukovalac će podvrgnuti Vaše podatke automatskom donošenju odluka radi pridobijanja informacija o opsegu i nivou interesovanja za njegove proizvode te određivanja opsega saradnje i proizvoda koji mogu da Vam budu zanimljivi.
PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI RADI SLANJA SERTIFIKATA
Dajem pristanak za obradu mojih podataka o ličnosti od strane gore navedenog Rukovaoca (društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), radi slanja sertifikata o završetku obuke koja je dostupna na veb-stranici www.academy.filtron.eu ili www.institute.wixeurope.com. Ovaj pristanak dajem dobrovoljno i izjavljujem da sam upoznat/a s pravima koja mi pripadaju, tj. s pravom na pristup podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade i pravom na prigovor na obradu, pravom na prenos podataka i takođe pravom na podnošenje žalbe nadzornom telu tj. Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Svestan/a sam da ovaj pristanak mogu opozvati u svakom trenutku pismenom izjavom a opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je napravljena na osnovu ovog pristanka pre njegovog opoziva. Podaci će se obrađivati za gore navedene ciljeve u periodu koji je neophodan za slanje gore navedenog sertifikata.
PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI RADI SLANJA KOMERCIJALNIH SAOPŠTENJA
Dajem pristanak za obradu mojih podataka o ličnosti od strane gore navedenog Rukovaoca (društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), radi slanja poslovnih informacija i biltena vezanih za proizvode koje nudi, njegovu delatnost i aktuelne promotivne i tematske akcije, za vreme korištenja usluge. Ovaj pristanak dajem dobrovoljno i izjavljujem da sam upoznat/a s pravima koja mi pripadaju, tj. s pravom na pristup podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade i pravom na prigovor na obradu, pravom na prenos podataka i takođe pravom na podnošenje žalbe nadzornom telu tj. Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Svestan/a sam da ovaj pristanak mogu opozvati u svakom trenutku pismenom izjavom a opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je napravljena na osnovu ovog pristanka pre njegovog opoziva. Rukovalac će obrađivati podatke o ličnosti u gore navedenom cilju u periodu do završetka njihove realizacije na zahtev korisnika.
PRISTANAK ZA KORIŠĆENJE TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME
Dajem pristanak za korišćenje od strane gore navedenog Rukovaoca (društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) telekomunikacione terminalne opreme za obavljanje informativnih i marketinških delatnosti da mi se predstavi naručeno komercijalno saopštenje.
PRISTANAK ZA DOBIJANJE KOMERCIJALNIH SAOPŠTENJA
Dajem pristanak za dobijanje na gore navedenu imejl adresu i broj telefona komercijalnih saopštenja vezanih za proizvode, usluge i aktuelne ponude i promotivne i tematske akcije koje organizuje gore navedeni Rukovalac (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k).