Qedyiyyatdan keç

Şifrə ən azı 8 işarədən, o cümlədən ən azı bir hərf və bir rəqəmdən ibarət olmalıdır.

Aşağıdakı məlumatlarla tanış ol, sürgünü aşağı çək və aşağıdakı razılığı bildir
Yuxarıdakı formadakı məlumatların verilməsi könüllüdür və hüququ öhdəliyi yaratmır. Yalnız həmin məlumatların olmaması və aşağıda müəyyən olunmuş razılıqların verilməməsi nəticəsində:
-Administrator təlimin bitməsini təsdiqləyən sertifikatı göndərə bilməyəcək
-ticari məlumatın göndərilməsi mümkün olmayacaq.
Məlumatların (yəni ad, soyad, e-mail, telefon nömrəsi, şirkətin adı, ünvanı) administratoru: Vrotslavka küç., 145, 63-800 Qostın, POLŞA ünvanında yerləşən, Nove Miasto və Vilda Poznan Rayon Məhkəməsi tərəfindən aparılan Milli Məhkəmə Reyestrinin Sahibkarla Reyestrinin IX İqtisadi Şöbəsi tərəfindən KRS 0000674026 nömrəsi altında qeydiyyatdan keçən, NİP: 696-14-13-485, REGON: 410348770, e-mail: rodo@mann-hummel-ft.pl olan MANN+HUMMEL FT POLAND Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti olacaq.
Administratordan başqa məlumatlarının alıcısı e-mail ünvanları, analitika, göndəriş və yuxarıda qeyd olunan nyüsletter və ticari məlumatın göndərilməsini idarəolunması sahəsində Administrator üçün xidmət göstərən qurumlar ola bilərlər [şəxsi məlumatların işlənilməsi tapşırığı verilən qurumlar]. Administrator məlumatlarını onun məhsulları ilə maraqlanmanın sahəsi və dərəcəsi mövzusunda məlumat almaq, həmçinin Səni maraqlandıra biləcək əməkdşalıq və məhsulları təyin etmək məqsədilə qərarların avtomatlaşdırılmış qaydada qəbul olunmasına təslim edəcək.
SERTİFİKATIN GÖNDƏRİLMƏSİ MƏQSƏDİLƏ ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNİLMƏSİNƏ RAZILIQ
Yuxarıda qeyd olunmuş Administrator tərəfindən (MANN+HUMMEL FT POLAND Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti) www.academy.filtron.eu və ya www.institute.wixeurope.com səhifəsində mövcud olan təlimin sona çatmasına təsdiqləyən sertifikatı göndərmək məqsədilə şəxsi məlumatlarımın işlənilməsinə razılıq verirəm. Bu razılığı könüllü olaraq verirəm və mənə aid olan səlahiyyətlər haqqında, yəni məllumatlara daxil olmaq, düzəliş etmək, pozmaq və işlənilməsini məhdudlaşdırmaq hüququ, həmçinin işlənilməsindən imtina etmək, məlumatların ötürülməsinə dair hüquq, həmçinin nəzarət oraqnına, yəni Şəxsi Məlumatların Mühafizəsi üzrə Baş Müfəttiş/ Şəxsi məlumatların Mühafizəsinə dair İdarənin Rəisinə şikayətlə müraciət etmək hüuquna malik olduğum haqqında məlumat aldığımı bəyan edirəm. Bu razılıqdan tərəfimdən istənilən zaman yazılı bəyanat əsasında imtina edə biləcəyimi bilirəm. Lakin razılıqdan imtina hazırkı razılıqdan imtina etdikdən öncə əsasında işlənilmə hüququna təsir göstərmir. Məlumatlar yalnız sertifikatın göndərilməsi üçün zəruri olan zamanda işləniləcəklər.
TİCARİ MƏLUMATLARIN GÖNDƏRİLMƏSİ MƏQSƏDİLƏ ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNİLMƏSİNƏ RAZILIQ
Yuxarıda qeyd olunmuş Administrator tərəfindən (MANN+HUMMEL FT POLAND Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti) xidmətdən istifadə müddətinə ticari məlumat və tərəfindən təklif olunan məhsullara aid nyüsletter, fəaliyyəti və aktual reklam və mövzu aksiyalarına dair məlumatları göndərmək məqsədilə şəxsi məlumatlarımın işlənilməsinə razılıq verirəm. Bu razılığı könüllü olaraq verirəm və mənə aid olan səlahiyyətlər haqqında, yəni məllumatlara daxil olmaq, düzəliş etmək, pozmaq və işlənilməsini məhdudlaşdırmaq hüququ, həmçinin işlənilməsindən imtina etmək, məlumatların ötürülməsinə dair hüquq, həmçinin nəzarət oraqnına, yəni Şəxsi Məlumatların Mühafizəsi üzrə Baş Müfəttiş/ Şəxsi məlumatların Mühafizəsinə dair İdarənin Rəisinə şikayətlə müraciət etmək hüuquna malik olduğum haqqında məlumat aldığımı bəyan edirəm. Bu razılıqdan tərəfimdən istənilən zaman yazılı bəyanat əsasında imtina edə biləcəyimi bilirəm. Lakin razılıqdan imtina hazırkı razılıqdan imtina etdikdən öncə əsasında işlənilmə hüququna təsir göstərmir. Şəxsi məlumatlar Administrator tərəfindən yuxarıdakı məqsədlə istifadəçinin müraciətinə əsasən onların həyata keçirilməsinin dayandırılmasına müddətinə kimi işləniləcəkdir.
YEKUN TELEKOMMUNİKASİYA CİHAZLARINDAN İSTİFADƏYƏ RAZILIQ
Yuxarıda qeyd olunmuş Administrator tərəfindən (MANN+HUMMEL FT POLAND Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti) məlumat və marketinq hərəkətlərinin tərəfimdən sifariş olunan ticari məlumatın çatdırılması məqsədilə yuxarıda qeyd olunmuş məlumat və marketinq hərəkətlərinin aparılması üçün yekun telekommunikasiya cihazalarından istifadəsinə razılıq verirəm
TİCARİ MƏLUMATLARIN ALINMASINA RAZILIQ
Yuxarıda qeyd olunan e-mail və telefon nömrəsinə yuxarıda qeyd olunmuş Administrator tərəfindən (MANN+HUMMEL FT POLAND Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti) məhsullar, xidmət və aktual təkliflər, tərəfindən təşkil olunan reklam və mövzu aksiyalarına dair məlumatların alınmasına razılıq verirəm.