დარეგისტრირდი

პაროლი უნდა მოიცაცდეს სულ ცოტა 8 სიმბოლოს, მათ შორის ერთ დიდ ასოს.

გაეცანი ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას, ჩამოწიე გვერდი ქვემოთ და დაადასტურე თანხმობით
ქვემოთ მოცემულ ფორმაში მონაცემების წარდგენა არის ნებაყოფლობითი და არ წარმოადგენს იურიდიულ ვალდებულებას, თუმცა ამ მონაცემთა მიუთითებლობა და ქვემოთ მოცემულ თამხმობებზე დაუდასტურებლობა იწვევს:
- ადმინისტრატორის მიერ კურსის დამამთავრებელი სერთიფიკატის გაგზავნის შესაძლებლობის არქონას
- კომერციული სახის ინფორმაციის გაგზავნის შესაძლებლობის არქონას.
პერსონალური მონაცემების ადმინისტრატორი იქნება: (როგორიცაა, სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, ფირმის დასახელება, მისამართი): შ.პ.ს. MANN+HUMMEL FT Poland მდებარე სათავო ოფისით გოსტინიცაში (63-800), ვროცლავსკას ქ. 145, ჩაწერილი პოზნანის რეგიონული სასამართლოს მიერ მართული ეროვნული სასამართლო რეესტრის მეწარმეთა რეესტრში - Nowe Miasto i Wilda პოზნანში, ეროვნული სასამართლო რეესტრის IX ეკონომიკური ფაკულტეტის მიერ ნომრით KRS 0000674026, NIP: 696-14-13-485, REGON: 410348770, ელექტრონული ფოსტა: rodo@mann-hummel-ft.pl
შენი მონაცემების მიმღები, თავად ადმინისტრატორის გარდა შესაძლოა იყვნენ ადმინისტრატორის დაქვემდებარებაში მყოფი სუბიექტები ან ფირმები ელ. ფოსტის, ანალიტიკური, ტრანსპორტირების და ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ზემოაღნიშნული საინფორმაციო სიახლეების (newsletter) და კომერციული სახის ინფორმაციის მართვის სფეროში [სუბიექტებს, რომელთაც დაკისრებული აქვთ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება]. ადმინისტრატორი შენს პერსონალურ მონაცემებს მიაწვდის გადაწყვეტილების ავტომატურ მიღებას მისი პროდუქტების ინტერესის სფეროსა და დონის შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით და, აგრეთვე, მისი პროდუქტებით თანამშრომლობის და იმ პროდუქტთა სპექტრის დადგენის მიზნით, რომლებმაც შესაძლოა დაგაინტერესოს.
პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა სერთიფიკატის გაგზავნის მიზნით
ვადასტურებ ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობას ზემოთ ხსენებული ადმინისტრატორის მიერ (შ.პ.ს. MANN+HUMMEL FT Poland), კურსის დამამთავრებელი სერთიფიკატის გაგზავნის მიზნით არსებული ვებგვერდზე www.academy.filtron.eu ან ვებგვერდზე www.institute.wixeurope.com არსებულ თანხმობას ვაცხადებ ნებაყოფლობით და ვადასტურებ, რომ გავეცანი ჩემთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას, რაც წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უფლებას, მათ გამოყენებას, წაშლას ან დამუშავების შეზღუდვას ან დამუშავებაზე წინააღმდეგობის გაწევის უფლებას, მონაცემების გადაადგილების უფლებას, და, აგრეთვე, სამეთვალყურეო ორგანოში გასაჩივრების უფლებას, როგორიცაა პერსონალური მონაცემების დაცვის გენერალური ინსპექტორი / პირადი მონაცემების დაცვის სამსახურის აპარატი. გაცნობიერებული ვარ, რომ წინამდებარე თანხმობა შესაძლოა გაუქმდეს ჩემს მიერ ნებისმიერ დროს წერილობითი განცხადების საფუძველზე, ამასთან, გაუქმებულ თანხმობას არ აქვს გავლენა თანხმობის დამუშავების იურიდიულ შესაბამისობაზე, რომელიც აღსრულდა წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე მის გაუქმებამდე. დამუშავებული მონაცემები იქნება ზემოაღნიშნული მიზნით, მხოლოდ ზემოაღნიშნული სერთიფიკატის გაგზავნის პერიოდში.
პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა კომერციული სახის ინფორმაციის გაგზავნის მიზნით
ვადასტურებ ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობას ზემოთ ხსენებული ადმინისტრატორის მიერ (შ.პ.ს. MANN+HUMMEL FT Poland), ჩემთვის კომერციული სახის ინფორმაციის ან საინფორმაციო სიახლეების (newsletter) გამოგზავნის მიზნით მის მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებთან, მის საქმიანობასთან ან აქტუალურ სარეკლამო და თემატურ კამპანიასთან დაკავშირებით, მომსახურებით სარგებლობის პერიოდში. არსებულ თანხმობას ვაცხადებ ნებაყოფლობით და ვადასტურებ, რომ გავეცანი ჩემთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას, რაც წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უფლებას, მათ გამოყენებას, წაშლას ან დამუშავების შეზღუდვას ან დამუშავებაზე წინააღმდეგობის გაწევის უფლებას, მონაცემების გადაადგილების უფლებას, და, აგრეთვე, სამეთვალყურეო ორგანოში გასაჩივრების უფლებას, როგორიცაა პერსონალური მონაცემების დაცვის გენერალური ინსპექტორი / პირადი მონაცემების დაცვის სამსახურის აპარატი. გაცნობიერებული ვარ, რომ წინამდებარე თანხმობა შესაძლოა გაუქმდეს ჩემს მიერ ნებისმიერ დროს წერილობითი განცხადების საფუძველზე, ამასთან, გაუქმებულ თანხმობას არ აქვს გავლენა თანხმობის დამუშავების იურიდიულ შესაბამისობაზე, რომელიც აღსრულდა წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე მის გაუქმებამდე. მონაცემები დამუშავებული იქნება ადმინისტრატორის მიერ ზემოაღნიშნული მიზნით მათი რეალიზაციის გაუქმებამდე მომხმარებლის თხოვნის საფუძველზე.
ტელეკომუნიკაციური მოწყობილობების გამოყენებაზე თანხმობა
ვადასტურებ ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობას ზემოთხსენებული ადმინისტრატორის მიერ (შ.პ.ს. MANN+HUMMEL FT Poland), ტელეკომუნიკაციური მოწყობილობების გამოყენებაზე ზემოაღნიშნული ინფორმაციული და მარკეტინგული მიზნით შეკვეთილი კომერციული ინფორმაციის ჩემთვის წარდგენის მიზნით
კომერციული სახის ინფორმაციის მიღებაზე თანხმობა
ვადასტურებ, მივიღო ზემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე და ტელეფონის ნომერზე პროდუქტებთან დაკავშირებული კომერციული სახის ინფორმაცია, მომსახურების ან აქტუალური შეთავაზებების და სარეკლამო და თემატური კამპანიის შესახებ ინფორმაცია ორგანიზებული ზემოაღნიშნული ადმინისტრატორის მიერ (შ.პ.ს.MANN+HUMMEL FT Poland)