გაიარე უფასო გადამზადების კურსი და მიიღე სპეციალისტის სერთიფიკატი
  • იღებ საჭირო ცოდნას ავტომობილის ფილტრების შესახებ
  • ჩარჩოში ჩასმულ სერთიფიკატს გიგზავნით ფოსტით (ჩვენი ანაზღაურებით)
გაიარე უფასო გადამზადების კურსი და მიიღე სპეციალისტის სერთიფიკატი
  • გაეცნობი ძირითად ინფორმაციას ფილტრის აგებულების და ფუნქციონირების შესახებ.
  • სერტიფიკატს გამოგიგზავნით ფოსტით, ტრენინგის დასრულების შემდეგ.
ტრენინგის დაწყება რეგისტრაციის გარეშე
კურსის გავლის შემდეგ მოგთხოვთ სერთიფიკატის მიწოდებისთვის საჭირო მონაცემებს.
დარეგისტრირდი
რეგისტრაცია საშუალებას იძლევა სხვა მოწყობილობებიდან დაუბრუნდეთ კურსს (თუ რაიმე მიზეზით შეწყვეტთ სწავლება.)
თუ გაქვს ექაუნთი, გაიარეთ რეგისტრაცია
თუ ტრენინგის დასრულების შემგდეგ მოგვაწვდი მისამართის მონაცემებს, '' ფილტრაციის სპეციალისტის სერთიფიკატს" გამოგიგზავნით ჩარჩოთი.

ტრენინგის პროცესის აღწერილობა

რეგისტრაცია არ არის სავალდებულო

რეგისტრაცია საშუალებას იძლევა სხვა მოწყობილობებიდან დაუბრუნდეთ კურსს (თუ რაიმე მიზეზით შეწყვეტთ სწავლება.)

ტრენინგის დასრულებას დასჭირდება 40 წუთი

მიიღებ უნიკალურ ცოდნას ფილტრაციის შესახებ, რომელიც გამოადგება ყველა საავტომობილო ინდუსტრიასთან დაკავშირებულ პირს.

სერთიფიკატს გამოგიგზავნით ფოსტით

კურსის დასრულების შემდეგ, თუ მიუთითებთ თქვენს მისამართს, ფილტრაციის სპეციალისტის სერთიფიკატს გამოგიგზავნით ფოსტით 45 სამუშაო დღის განმავლობაში.

გაეცანი მიმოხილვებს ჩვენი ტრენინგის თაობაზე

გაეცანი მიმოხილვებს ჩვენი ტრენინგის თაობაზე