მიიღე მონაწილეობა ტრეინგში და უფასოდ მიიღე ფილტრაციის სპეციალისტის სერთიფიკატი
  • გაეცნობი ძირითად ინფორმაციას ფილტრის აგებულების და ფუნქციონირების შესახებ.
  • სერტიფიკატს გამოგიგზავნით ფოსტით, ტრენინგის დასრულების შემდეგ.
მიიღე მონაწილეობა ტრეინგში და უფასოდ მიიღე ფილტრაციის სპეციალისტის სერთიფიკატი
  • გაეცნობი ძირითად ინფორმაციას ფილტრის აგებულების და ფუნქციონირების შესახებ.
  • სერტიფიკატს გამოგიგზავნით ფოსტით, ტრენინგის დასრულების შემდეგ.
დარეგისტრირდი
თუ გესაჭიროებათ შესვენება, შეგიძლიათ განაგრძოთ სხვა ნებისმიერი მობილური მოწყობილობით, როდესაც მოახერხებთ.
თუ გაქვს ექაუნთი, გაიარეთ რეგისტრაცია
თუ ტრენინგის დასრულების შემგდეგ მოგვაწვდი მისამართის მონაცემებს, '' ფილტრაციის სპეციალისტის სერთიფიკატს" გამოგიგზავნით ჩარჩოთი.

ტრენინგის პროცესის აღწერილობა

რეგისტრაცია არ არის სავალდებულო

თუ გესაჭიროებათ შესვენება, შეგიძლიათ განაგრძოთ სხვა ნებისმიერი მობილური მოწყობილობით, როდესაც მოახერხებთ.

ტრენინგის დასრულებას დასჭირდება 40 წუთი

მიიღებ უნიკალურ ცოდნას ფილტრაციის შესახებ, რომელიც გამოადგება ყველა საავტომობილო ინდუსტრიასთან დაკავშირებულ პირს.

სერთიფიკატს გამოგიგზავნით ფოსტით

თუ ტრენინგის დასრულების შემგდეგ მოგვაწვდი მისამართის მონაცემებს, '' ფილტრაციის სპეციალისტის სერთიფიკატს" გამოგიგზავნით ჩარჩოთი.

გაეცანი მიმოხილვებს ჩვენი ტრენინგის თაობაზე

გაეცანი მიმოხილვებს ჩვენი ტრენინგის თაობაზე